NCLT - Wat levert het op

Wat levert het op?

Voor de samenleving:

Een duurzaam, maatschappelijk, coöperatief antwoord op de wooncrisis

Vandaag de dag is een koopwoning – met een gemiddelde woningprijs van € 409.000,– voor te veel Nederlanders onbetaalbaar. De steden zijn onbereikbaar voor wie geen dikke portemonnee heeft. N-CLT vult deze leegte, met huurwoningen vanaf het sociale segment tot het begin van de vrije sector. Voor een betaalbare prijs volgens het reguliere puntenstelsel. Met gegarandeerde betaalbaarheid op de lange termijn en zonder marktspeculatie. Nieuwbouw waar bewoners goed wonen, waar de buurt bij betrokken is en die ten minste voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Zo ontstaat niet alleen een gebouw, maar lever je een bijdrage aan een betrokken samenleving.

De gemiddelde koopprijs is in het derde kwartaal van 2021 met bijna 20% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Maar liefst 80% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Voor de huurders zag en ziet het er niet veel rooskleuriger uit. Tussen 1990 en 2020 stegen de huurprijzen in Nederland met 162 procent; bijna twee keer zoveel als de inflatie. Ook de huurkosten nemen dus een steeds groter deel van het inkomen in beslag, wat vaak ten koste gaat van andere belangrijke levensbehoeften.

Voor de stad / gemeente:

Een gemengde buurt met gehechte, actieve stadsbewoners

N-CLT is betaalbaar wonen waarbij de rendementen ten goede komen aan die betaalbaarheid en andere op het CLT-gedachtengoed gebaseerde initiatieven. N-CLT initieert en realiseert zonder speculatiewinst daar waar de problemen op de woningmarkt het grootst zijn; in de middelgrote tot grote steden. Naast de ontwikkeling van een woongebouw is N-CLT een gebiedsontwikkeling; ook omwonenden doen, delen en werken mee. Voor meer gehechtheid van betrokken, actieve bewoners aan een buurt waar ze lang blijven wonen. Met gedeelde, gezamenlijk gekozen voorzieningen. Voor een gemengde buurt waar polarisatie geen voedingsbodem vindt. Met gedeelde verantwoordelijkheid en inzet waarbij een gevoel van eenzaamheid onder bewoners wordt voorkomen. Dit lokale eigenaarschap geeft de gemeenschap ook meer eigenaarschap over de omgeving. Dat betekent meer binding met de buurt, een grotere sociale veiligheid en vooral een fijne omgeving om te wonen.

Heel graag komen wij in gesprek met mensen die het plan verder kunnen helpen.

NCLT- wat levert het op

Voor de bewoners:

N-CLT vult het gat tussen huur en koop

Met N-CLT kan het; een woning in de stad voor een betaalbare huur. Als huurder betaal je een volgens het reguliere puntenstelsel controleerbare huur, in een gemengd complex waar je meebeslist over hoe je met elkaar woont. Je hoeft je niet vast te leggen op een te hoge hypotheek of een te groot deel van je besteedbaar inkomen aan huur te spenderen. Naast je eigen woning heb je beschikking over voorzieningen die normaal gesproken niet binnen eigen bereik liggen, want als je deelt heb je meer. Zoals een logeerkamer of een gemeenschappelijke keuken, als je dat met elkaar beslist. De huurders zijn als collectief eigenaar van het complex. Als lid van de N-CLT zijn huurders niet alleen verantwoordelijk voor het huishoudboekje maar ook voor het gebruik van het woongebouw. Denk aan energie zoals een warmtepomp, autodelen, maar ook maatschappelijke initiatieven zoals een kinderdagverblijf of een ecologische supermarkt. Dit leidt tot een prettige woonomgeving, een gezond gebouw in goede staat en langdurige betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.

Voor de omwonenden:

Meebouwen aan je buurt

Omwonenden kunnen door lid te worden van de lokale N-CLT-vereniging indirect mede-eigenaar worden van een N-CLT-complex. Zij praten en denken mee over de nieuwbouw in hun buurt. En maken indien gewenst gebruik van de voorzieningen die de N-CLT na de bouw van het complex biedt. Denk aan elektrische auto’s, logeerruimte of een gemeenschappelijke moestuin. Daarnaast kunnen lokale ondernemers meer binding krijgen met de buurt en beter aansluiten bij de wensen van de buurt, in plaats van een onpersoonlijke franchiseketen. Zo krijgen bestaande bewoners de kans in hun eigen buurt hun woonwensen te vervullen. De N-CLT is gemengd wonen met huren in verschillende prijsklassen, zodat de buurt meer divers en aantrekkelijker wordt. Door de actieve betrokkenheid van bewoners én omwonenden draagt N-CLT bij aan een buurt waar het prettig wonen is.

Voor de impactinvesteerder:

Een maatschappelijke investering met een gezond rendement

N-CLT betekent voor impactinvesteerders lange termijnbetrokkenheid bij de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: betaalbaar wonen in Nederlandse steden. Het eigendom van de grond geeft de impactinvesteerder zekerheid van een veilige investering en een stabiel rendement van zo’n 2 tot 2,5%. De erfpacht is eeuwigdurend en wordt geïndexeerd. De erfpachtvoorwaarden zijn zo vastgelegd dat zij de erfpachtnemer (lokale N-CLT-vereniging) beschermen tegen buitensporige verhogingen van de erfpachtcanon. De grond is door de impactinvesteerder te verkopen, maar onder voorwaarden en de nieuwe eigenaar zal zich gehouden zien aan de eerder vastgestelde erfpachtvoorwaarden.

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.