Waarom Wibaut het initiatief neemt N-CLT te ontwikkelen

Aan blijvend betaalbare woningen is een groot tekort. Dat merkten wij als zelfstandig ontwikkelaar Wibaut in onze verkoopprojecten. We schrokken eerlijk gezegd van de overweldigende belangstelling voor de kleinere, relatief betaalbare woningen. In reactie hierop bedachten en ontwikkelden we voor jongeren het concept 1828. De eerste vijf woongebouwen met betaalbare huren voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar komen nu van de grond. Daarbij bouwen we niet alleen woningen, maar vooral ook communities. De verhalen van de jongeren die we dagelijks spreken grijpen me. Jonge mensen van wie het leven op pauze staat. Jongeren die zich meer zorgen maken over het vinden van betaalbare huisvesting dan het vinden van een baan.

We spreken vaak over een woningmarkt, waar de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Dat werkt zolang er voldoende aanbod is. Het aanbod van de prijs gereguleerde sociale huursector is echter veel te klein. De wachtlijsten zijn lang. En woningcorporaties hebben het afgelopen decennium niet veel kunnen bouwen. Ook buiten de sociale huursector is sprake van een onevenwichtige markt, met een veel grotere vraag dan aanbod. Verruiming van het aanbod gaat traag, via uiterst complexe, langdurige trajecten. Balans in vraag en aanbod is dus in Nederland eenvoudigweg niet aan de orde. Wonen is mede daardoor een kans gebleken voor speculatieve beleggers. Dat moet stoppen; want veel huurders in het lagere middensegment zijn hiervan de dupe, of dat nu (her)starters zijn of mensen die tussen de wal en het schip van sociale huur en koop vallen.

Wibaut levert met innovatieve woonvormen een bijdrage aan het verkleinen van de woningnood. Niet alleen door meer, kwalitatief en duurzaam te bouwen, maar vooral ook betaalbaar. Nu en in de toekomst. Het gedachtengoed Community Land Trust (CLT) blijkt na verdieping en gesprekken met wooncoöperaties en -collectieven het juiste middel. Betrokkenheid en zeggenschap van bewoners en de buurt zijn daarbij belangrijk. CLT is de basis waarop we woningen kunnen maken die de stad toegankelijker, prettiger en leefbaarder maken.

Ik ben heel blij dat we met een team van specialisten het woonconcept New Community Land Trust (werktitel: N-CLT) kunnen presenteren. Wat u nu ziet is een eerste versie van wat straks een tot in detail uitgewerkt plan moeten worden. We zijn benieuwd naar alle kritische op- en aanmerkingen die we kunnen gebruiken om het plan aan te scherpen en te verfijnen.

Ernest van der Meijde 

Directeur / eigenaar Wibaut 


Meer
inspiratie

Nieuws

Ons Nieuws

Onze inspiraties

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.