Een duurzaam, maatschappelijk, coöperatief antwoord op de wooncrisis

N-CLT is een nieuwe vorm van maatschappelijk verantwoord, betaalbaar en duurzaam wonen en vult het gat tussen sociale huur en koop of vrije sector huur. Met een ervaren, geëngageerde ontwikkelaar als motor. Op initiatief van Wibaut heeft een expertteam dit coöperatieve alternatief tot een realiseerbaar woonconcept uitgewerkt.

Wij zijn momenteel in gesprek met deskundigen zoals politici, financiers, juristen en potentiële investeerders om het concept te toetsen en te kunnen aanscherpen. Ons doel is om medio 2022 het eerste N-CLT-project te starten.

NCLT - wat is NCLT

Dit is N-CLT

N-CLT (New Community Land Trust) is het op de Nederlandse markt toegespitste model van het bestaande en beproefde democratische woonconcept Community Land Trust. N-CLT staat voor blijvende betaalbaarheid met zeggenschap van huurders en betrokkenheid van de omgeving, zonder de mogelijkheid van verkoop met speculatiedoeleinden. Noem het een in de samenleving gewortelde wooncoöperatie.

Een N-CLT-gebouw bestaat uit minimaal 50 woningen voor verschillende gezinssamenstellingen. Naast de eigen woning en de ruimtes die de huurders met elkaar delen (lobby, wasmachineruimte of moestuin) zijn er ruimtes en voorzieningen die met de omgeving worden gedeeld zoals deelmobiliteit en een klusplek, logeerkamer of een andere functie waar de directe omgeving waarde aan hecht. Als je deelt heb je meer. Zo vult N-CLT het gat tussen sociale huur en vrije sector/koop met wonen zonder speculatiewinsten in middelgrote tot grote steden.

NCLT - hoe werkt het

Zo werkt N-CLT

Hoe werkt N-CLT organisatorisch en financieel? Op iedere bouwlocatie wordt uit bewoners en buurt een N-CLT-vereniging opgericht, die als gebouweigenaar het bestuur en beheer regelt. Maar ook de huurders selecteert en maatschappelijk relevante initiatieven voor gebouw en buurt organiseert. De landelijke N-CLT-koepel bewaakt de maatschappelijke doelstellingen en helpt nieuwe N-CLT-projecten initiëren. N-CLT is financieel mogelijk doordat een investeerder het hiaat in de financiering van (buurt)bewoners en hun hypotheek aanvult door aankoop van de grond. Initiatiefnemer Wibaut zal met de investeerder in de planontwikkeling samen optrekken en de N-CLT structuur opzetten. Bij oplevering wordt het gebouw overgedragen aan de lokale N-CLT vereniging.

NCLT - Wat levert het op

Dit levert N-CLT op

Van een N-CLT gebouw profiteren niet alleen de bewoners, die blijvend betaalbaar een woning in de stad huren. N-CLT levert de samenleving een duurzaam, maatschappelijk, coöperatief antwoord op de wooncrisis. Het vult het gat tussen sociale huur en koop of vrije sector huur. Voor de stad betekent N-CLT een gemengde buurt, met door bewoners én omwonenden gekozen voorzieningen. Dat zorgt voor gehechte, actieve stadsbewoners. Bestaande bewoners doen, delen en werken mee. Ze kunnen hun woonwensen in hun eigen buurt vervullen. Voor een investeerder levert N-CLT een gezond rendement met impact, middels een maatschappelijke investering in de vorm van een gezond gebouw in goede staat en langdurige betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.

Inspiratie

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.